Składki na ubezpieczenia społeczne rolników w I kw. 2021 r.

16

W Monitorze Polskim z 7 grudnia 2020 r. pod poz. 1124 opublikowano obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc: rolnika, małżonka, domownika –…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!