Świadczenia dla pracowników szkoły przekazywanej stowarzyszeniu

341

Jakie świadczenia należą się pracownikom szkoły podstawowej, która jest przekazywana stowarzyszeniu od 1 września 2012 r.? Co przysługuje nauczycielom zatrudnionym przez mianowanie? Czy dyrektorowi szkoły, który również jest zatrudniony przez mianowanie, i któremu powierzono pełnienie funkcji do 31 sierpnia 2014 r. przysługuje odszkodowanie w związku z przerwaniem pełnienia tej 5-letniej funkcji? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!