WSA: Jedna dotacja na dziecko niepełnosprawne

Samorządy i dotacje dla placówek oświatowych, a orzecznictwo sądowe.

16
Przy wyliczaniu dotacji kategorie „uczeń” i „uczeń niepełnosprawny” muszą być traktowane odrębnie, a w odniesieniu do konkretnego wychowanka sumowanie dotacji, należnych z uwagi na zaliczenie do obu … Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.