Wynagrodzenia lekarzy rezydentów – zmiany od 1 lipca 2022 r.

17

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lipca 2022 r. pod pozycją 1579 opublikowano nowe przepisy wykonawcze przewidujące podwyższenie wysokości zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia lekarzy, w tym lekarzy dentystów, odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Zgodnie z § 1 nowego rozp. MZ z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury wysokość zasadniczego wynagrodzenia lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury – w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 7076 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi zaś 7211 zł.

Wynagrodzenie, o którym mowa, przysługuje we wskazanych kwotach, jeżeli lekarz i lekarz dentysta odbywa daną specjalizację w określonych dziedzinach medycyny, wyszczególnionych w § 1 cyt. rozp.; dziedzinami tymi są:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!