Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – najnowsza wersja przepisów

12

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca 2020 r. pod pozycją 1070 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.06.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352), zwanej dalej „ustawą o ZFŚS”. Aktualny…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!