Zasady kontynuacji nauki przez absolwentów „starych” zasadniczych szkół zawodowych

339

Czy tegoroczni absolwenci 2-letnich i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych (starych) mogą z dniem 1 września 2013 roku kształcić się dalej od III semestru w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!