Zatrudnianie cudzoziemców będzie prostsze

57

Już za kilka dni, jeszcze w styczniu wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, które wprowadzą zmiany dotyczące pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce. Przewidziane zmiany mogą mieć duże znaczenie dla pracodawców, bo np. do 24 miesięcy wydłużona zostanie możliwość zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

W założeniu nowelizacja, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, powinna uprościć i skrócić procedury odnoszące się do zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców w Polsce.

Nowela przyniesie istotne zmiany dla pracodawców. Jak oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte, kluczowe pod tym względem mogą okazać się wydłużenie do 24 miesięcy możliwości zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, rejestrowanego w urzędzie pracy, a także zniesienie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

„Rozwiązanie to pozwoli na ciągłe oraz znacznie dłuższe niż do tej pory (6 miesięcy w okresie 12 miesięcy) zatrudnienie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Mimo że oświadczanie może zostać zarejestrowane wyłączenie dla obywateli sześciu państw, zmiana ta powinna przyczynić się do zmniejszenia liczby wniosków o wydanie zezwoleń na pracę w urzędach wojewódzkich. Pracodawcy będą mogli częściej korzystać z rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy dla uprawnionych cudzoziemców zamiast wnioskować o zezwolenia na pracę w urzędach wojewódzkich” – wyjaśniają eksperci Deloitte.

Wśród ważniejszych ułatwień znalazła się też m.in. rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca i członków rodziny będących na jego utrzymaniu. Do tej pory takie wymogi były konieczne przy ubieganiu się o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Nowością jest z kolei wymóg wynagrodzenia, które nie może być mniejsze od minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. to 3010 zł). Znaczenia nie ma tu wymiar czasu pracy czy forma zatrudnienia.

Zmiany wprowadza ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 91).

Nowe przepisy wejdą w życie 29 stycznia 2022 r.

gr

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułResort finansów prezentuje podatkowy Polski Ład w pigułce
Następny artykuł31 stycznia mija termin na zgłoszenie do Małego ZUS plus