Zwrot kosztów przejazdu ucznia do szkoły

407

Gmina od wielu lat boryka się z problemem dowozu dzieci do szkoły z posesji, znajdującej się w głębi lasu, oddalonej od drogi publicznej o ok. 4,5 km. Przez wiele lat podpisywana była umowa z opiekunami prawnymi i gmina zwracała koszty dowożenia rodzicom (korzystali z własnego samochodu, ponieważ nie ma tam komunikacji publicznej). Od ubiegłego roku uruchomiono kurs autobusu szkolnego, ale droga dziecka z domu do punktu zbiorczego (przystanku) wynosi ok. 4,5 km. Droga ta jest drogą leśną i nie ma możliwości dojechania i nawrócenia tam autobusem szkolnym. Czy gmina w takiej sytuacji spełnia obowiązek wynikający z art. 17 u.s.o., jeżeli oprócz wprowadzonego kursu autobusu szkolnego, zaproponowała zwrot kosztów dowożenia do punktu zbiorczego, tj. 2x dziennie 5 km. Co zrobić w sytuacji, gdy rodzic odmawia podpisania umowy na zwrot kosztów dowożenia, a gmina nie ma fizycznych możliwości spełnienia tego obowiązku?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!