Czy umowa zawarta z bezrobotnym przekształci się w umowę na czas nieokreślony?

431

Pracownik obsługi został zatrudniony na czas określony (w umowie w punkcie inne warunki pracy istnieje zapis: praca interwencyjna finansowana ze środków Funduszu Pracy). Umowa została przedłużona aneksem do pełnych 24 miesięcy na pełen okres wynikający z wniosku złożonego do Powiatowego Urzędu Pracy. Po upływie okresu zatrudnienia i dwutygodniowej przerwie w zatrudnieniu zawarto następną umowę na tych samych zasadach, w trakcie przedłużając ją aneksem do kolejnych 24 miesięcy. Okres zatrudnienia określony w umowach (jak również ich przedłużenie do pełnych 24 miesięcy) wynikał z zasad dofinansowania prac interwencyjnych przez PUP. Czy druga umowa lub aneks do niej spowodował jej przekształcenie w umowę na czas nieokreślony, czy też ulegnie ona rozwiązaniu po terminie zawartym w umowie i zakończeniu dofinansowania przez PUP?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!