Jak obliczyć wysokość dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej?

514

Ustalając, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, planowaną wysokość dotacji gmina wzięła pod uwagę: metryczkę subwencji oświatowej za rok 2011 dla gminy; typ szkoły – szkoła podstawowa; rodzaj szkoły – nie dotyczy; zapis uchwały rady: „Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt 4, otrzymuje z budżetu Gminy dotacje ustaloną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia będzie równa wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę” (w szkole nie ma uczniów niepełnosprawnych).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!