Czy wszystkie firmy obowiązują przepisy o PPK?

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych dotyczy każdego przedsiębiorcy i pracodawcy?

41
„Czy ustawę o PPK stosuje się do spółki z o.o. lub działalności prowadzonej przez osobę fizyczną, które zatrudniają do 9 osób i osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.