Zgodnie z art. 26 cyt. ustawy o emeryturach i rentach z FUS emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi, w jakim ubezpieczony zdecyduje się przejść na emeryturę. Średnie dalsze trwanie życia to wielkość statystyczna służąca do ustalenia liczby miesięcy, w których…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułKonsekwencje podatkowe zwrotu produktów
Następny artykułSejm pracuje nad kolejnymi ważnymi ustawami dla biznesu