k.p.w. – Dział VIII. Postępowanie zwyczajne (art. 57-88)

627

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1124 Rozdział 11 Wszczęcie postępowania. Orzekanie przed rozprawą Art. 57. § 1. Podstawę do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie złożony przez organ uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w danej sprawie, a w wypadkach określonych w art. 27 § 1 i 2 także wniosek złożony przez pokrzywdzonego. § 2. Wniosek…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!