Legalna praca bez zezwolenia – nowe kategorie cudzoziemców dopuszczonych do polskiego rynku pracy

76

Z dniem 1 grudnia br. weszły w życie zmiany w przepisach wykonawczych, na podstawie których kolejne grupy cudzoziemców będą mogły podejmować zatrudnienie na terytorium RP bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia na pracę.

Odpowiednie postanowienia w tej sprawie zawiera rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) z dnia 20 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2081), które stanowi nowelę do podstawowego aktu prawnego, jakim jest rozp. MPIPS z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2273).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!