Minimalna płaca oraz stawka godzinowa – ogłoszono kwoty obowiązujące w 2022 roku

21

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2021 r. pod pozycją 1690 opublikowano rozp. RM z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., w którym ustalone zostały kwoty najniższych dopuszczalnych świadczeń przysługujących pracownikom oraz zleceniobiorcom z tytułu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!