Odprawa emerytalna nauczyciela

Zmiany organizacyjne w szkole i rozwiązanie umów z nauczycielami.

24
„Od 01.09.2021 r. zostaną rozwiązane umowy o pracę z nauczycielami zatrudnionymi na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy (3 osoby). Jest to podyktowane potrzebami organizacyjnymi – częściowa likwidacja szkoły i zmniejszenie liczby oddziałów w szkole. Czy nauczycielom, o których

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.