Składka na ubezpieczenie wypadkowe

612

Postępowanie w zakresie ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych uregulowano w przepisach rozdziału 4 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205), zwanej dalej „ustawą wypadkową”. Niezbędnym dopełnieniem wymienionych unormowań rozdziału 4…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPracownicy i konsekwencje wypowiedzenia umowy
Następny artykułInformacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON – kwiecień 2021