Szkolenia dla rady pedagogicznej

Umowa o pracę i wskazanie zakresu obowiązków pracowniczych.

13
„Czy nauczyciel informatyki ma obowiązek robić szkolenie dla rady pedagogicznej np. z Ms Teams w ramach WDN na prośbę dyrektora szkoły? Czy to należy do obowiązków nauczyciela informatyki czy raczej dyrektor powinien zatrudnić firmę zewnętrzną?” Zgodnie z … Treść tylko

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.