Wskaźnik waloryzacji do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2021 r.

5

W okresie od 1 lipca do 30 września 2021 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego ulegnie zwiększeniu o 9,9%. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 18 maja 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 480) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2021…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!