Wynagrodzenia niektórych pracowników cywilnych więziennictwa – zmiana stawek płacowych

457

Z dniem 05.06.br. weszły w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 22.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.U. Nr 73, poz. 434), które zostały wprowadzone na podstawie rozp. nowelizującego, wydanego przez ministra pracy dnia 21.05.2013 r. (poz. 634).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!