Związki zawodowe – nowe aktualne przepisy

241

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2022 r. pod pozycją 854 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23 marca 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz 263).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  1. ustawy z dnia z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. 1666)
  2. przepisów ogłoszonych przed dniem 17 marca 2022 r.

 

Jednocześnie jednolity tekst omawianej ustawy nie obejmuje art. 62–65 i art. 68 ustawy wymienionej w pkt 1 – regulacje te wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 23 marca 2022 r.

 

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. reguluje zasady funkcjonowania związków zawodowych, które są dobrowolnymi i samorządnymi organizacjami ludzi pracy, powołanymi do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

Związki zawodowe współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułSlim VAT – spełnienie warunków korekty
Następny artykułStaż z urzędu pracy a urlop