Rozp. w sprawie warunków wynagradzania (…) pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej…

526

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1088

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!

Załączniki