Szkoły i odpis na ZFŚS emeryta nauczyciela – korekta naliczenia

Czy w 2020 r. kiedy emeryci nauczyciele (w połowie roku) otrzymali decyzje o waloryzacji emerytury powinniśmy dokonać przeliczenia odpisu nauczycieli emerytów?

10
„Od roku naliczamy odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli zgodnie z art 53 ust. 2 KN. Podczas tworzenia projektu planu na 2020 r. odpis przygotowywaliśmy na podstawie dostępnych z 2019 r. danych o pobieranych emeryturach (przez nauczycieli emerytów). Obliczono 5%

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.