Monitoring w szkole

Czy istnieją przepisy zabraniające nagrywania i rejestrowania np. lekcji w szkołach?

295

„Dotychczas kamery były w szkole zamontowane na korytarzach, w szatni i przed wejściem. Aktualnie planuję montaż kamer rejestrujących również dźwięk. Zależy mi na monitorowaniu jakości pracy szkoły, a zwłaszcza przebiegu procesu nauczania, metod dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli i sposobów komunikacji uczeń-nauczyciel. Opisany standard jest związany z planowanym przekształceniem się szkoły i odejściem od ogólnie przyjętych metod nauczania. Obraz będzie zapisywany na okres tygodnia i będzie stanowił materiał do omówienia wyników pracy nauczycieli z doradcą dydaktycznym. Część nagrań będzie wykorzystywana do promocji zajęć szkolnych. Braliśmy też pod uwagę stworzenie „okienka” dla rodziców, w którym będą mogli się logować i patrzeć jak ich dzieci się uczą. Czy są jakieś obostrzenia, przepisy, procedury, wymogi itp., które zabraniałyby rejestrowania lekcji? W dokumentach szkolnych, tj. karcie zgłoszenia uczniów mamy zgodę na wykorzystywanie wizerunku dzieci i rodziców w celach marketingowych, promocyjnych. Czy czegoś jeszcze więcej potrzeba?”

Odpowiadając na nurtujące Czytelnika pytania wskazać należy na problem …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułObowiązki płatnika składek w zakresie przechowywania dokumentacji ubezpieczonego
Następny artykułPrzekształcenie szkoły i nowy model nauczania, a przepisy dot. dotacji