Nauczyciele: Naliczanie funduszu socjalnego

Urlop wychowawczy, a prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS.

10
„Jak naliczyć wysokość funduszu socjalnego dla nauczyciela, który obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim i wychowawczym do dn. 25 lipca b.r.? Jest nauczyciel, który w tym samym czasie przejął obowiązki nauczyciela nieobecnego. Jak jemu naliczyć wysokość odpisu socjalnego? Co ze świadczeniem

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.