PFRON: którzy pracodawcy muszą opłacać składki?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kto musi opłacać składki, a kto jest zwolniony z opłat na taki fundusz?

264

„Jakie przepisy dotyczą pracodawców w zakresie składek na PFRON? Jak wysokie składki powinni płacić na PFRON? Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W ramach jednej działalności: usługi oświatowe są prowadzone dwa przedszkola i jedna szkoła podstawowa. Aktualnie zatrudniam 27 osób na umowę o pracę, z których:

– 1 na urlopie wychowawczym; 2 na urlopach macierzyńskich; 2 na zwolnieniach ciążowych.

Poza tym w firmie pracuje 13 nauczycieli zatrudnionych na umowy zlecenia. Od ilu osób zatrudnionych w firmie jest konieczność tworzenia takiego funduszu? Czy ta kwota zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności? Czy są jakieś przepisy zwalniające z konieczności odprowadzania składek na PFRON? Czy wydatki ponoszone w ramach funduszu socjalnego „idą w koszty pracodawcy” tj. czy można je zaksięgować w KPiR jako koszty? Co jeszcze powinnam jako pracodawca na ten temat wiedzieć?”

Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPrzepisy dotyczące wynagrodzeń w budżetówce
Następny artykułUwaga: wkrótce umowy o pracę dla nauczycieli